>

Οι όροι χρήσης

Το παρόν έγγραφο περιέχει τις γενικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες το www.matrakas.gr παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές. Για να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα, ο χρήστης πρέπει να συμφωνήσει με αυτούς τους Γενικούς  Όρους και Προϋποθέσεις για χρήση της ιστοσελίδας.

Περιεχόμενο
Ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.matrakas.gr ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
Προσωπικά δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών καθώς και για την επεξεργασία μελλοντικών αιτημάτων τους. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το www.matrakas.gr για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του και την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
Ευθύνη χρήστη
 Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.matrakas.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, ή δεν θα επιδεικνύουν μέσω αυτού οποιαδήποτε συμπεριφορά που παραβιάζει τη νομοθεσία.
Διασυνδέσεις  με άλλες σελίδες
Οι τυχόν αναφορές προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων σε περιγραφές προϊόντων παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη. Το www.matrakas.gr δεν είναι υπεύθυνο για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους.
Περιορισμός ευθύνης
Το matrakas.gr εφαρμόζει το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών. Αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση που απορρέει από τους νόμους και τις διατάξεις του κράτους και της ευρωπαϊκής ένωσης που έχουν σχέση με τις διαδικασίες αγοραπωλησίας, αποστολής, εγκυρότητας, συσκευασίας, πληρότητας των προϊόντων που διακινούνται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος.
 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα προτρέπει τους καταναλωτές να ενημερωθούν από τους παρακάτω συνδέσμους :
Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι πνευματική ιδιοκτησία του www.matrakas.gr. Τα δε σήματα, διακριτικά γνωρίσματα τόσο του www.matrakas.gr όσο και των προμηθευτών του ή συνεργαζόμενων με αυτό εταιρειών που εμφανίζονται στην εν λόγω ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα σύμφωνα τόσο με την ελληνική όσο και με τη διεθνή νομοθεσία και η όποια παραβίαση αυτών συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, της τροποποίησης, της διανομής, της μετάδοσης, της αναδημοσίευσης, της επίδειξης, ή της απόδοσης του περιεχομένου τους είναι αυστηρά απαγορευμένη και επισύρει κυρώσεις.
Αγορά προϊόντων

Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στο χρήστη μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και sms που θα πιστοποιεί την καταχώρηση της παραγγελίας. Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος φπα. Οι τιμές ισχύουν ως είναι και για όσον καιρό είναι αναρτημένες στον παρόντα ιστότοπο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τις μεταβάλει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τροποποιώντας τις σχετικές αναρτήσεις . Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής  Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, εάν υπάρχουν τέτοια) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.Τυχόν διαφορές σε τιμές ηλεκτρονικού με φυσικού καταστήματος η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθήνη

Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.